PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

Tuesday, 16/08/2022 - 14:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thái Hòa

Kế hoạch động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Thực hiện Thông tư  số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc tổ chức Hội thi GV dạy giỏi bậc Trung học năm học 2019-2020;

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng tới Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

Trường TH&THCS Thái Hòa triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức lớp học; đồng thời kiểm tra kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng các thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học;  

b) Góp phần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQL tự học, tự rèn. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ CBQL, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung, nâng cao chất lượng dạy học nói riêng.

II. Kế hoạch tổ chức

1. Thời gian: Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 19/10/2020

2. Nội dung và hình thức thi

a) Nội dung thi: Gồm 2 nội dung sau đây:

a.1) Giáo án môn, tiết dạy tham gia Hội thi;

a.2) Thực hành giảng dạy 1 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

b. Hình thức thi

b.1) Giáo viên nộp cho Ban Giám khảo Hội thi Giáo án môn, tiết dạy tham gia Hội thi.

b.2) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học.

- Việc chọn bài trong Hội thi: Giáo viên tham gia hội thi chủ động chọn bài trong Kế hoạch dạy học theo Chủ đề tích hợp, liên môn; ưu tiên chọn những bài dạy thể hiện rõ đặc trưng bộ môn, ứng dụng CNTT, Bản đồ tư duy, phương pháp Bàn tay nặn bột, phương pháp tích hợp kiến thức liên môn… Khuyến khích giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- 100% Giáo viên đang giảng dạy tại trường năm học 2019-2020 (cả GV biên chế và GV hợp đồng)

- Giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Có bộ hồ sơ, giáo án và giờ dạy được tổ chuyên môn, nhà trường xếp loại từ Khá trở lên.

3. Phân công Giám khảo Hội thi   

- Nhà trường chọn cử cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, nắm vững CT-SGK và nắm vững phương pháp bộ môn tham gia Giám khảo Hội thi.

- Thành lập 3 Tổ giám khảo Hội thi theo các nhóm môn và môn học :

+ Tổ 1: Gồm các môn Khoa học xã hội (Ngữ văn – Lịch sử - Địa lí – Giáo dục công dân – Âm nhạc – Mỹ thuật)

+ Tổ 2: Môn Tiếng Anh

+ Tổ 3: Gồm các môn Khoa học tự nhiên (Toán - Vật lí - Tin học - Công nghệ - Hóa học - Sinh học - Thể dục).

  • Cụ thể danh sách các tổ giám khảo như sau:

+ Tổ 1:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Thị Huế

Phó Hiệu trưởng

P.Trưởng ban - TT

 

2

Hoàng Thị Ngân

Tổ trưởng tổ KHXH

Giám khảo

 

3

Nguyễn T.Thanh Huyền

Giáo viên

Giám khảo

 

4

Nguyễn Thị Mây

Giáo viên

Giám khảo

 

+ Tổ 2:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Phạm Thị Lan

Tổ phó tổ KHXH

TT - Giám khảo

 

2

Tạ Thị Hương

Giáo viên

Giám khảo

 

3

Phạm Thị Huế

Giáo viên

Giám khảo

 

+ Tổ 3:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Phạm Văn Sinh

Hiệu trưởng

Trưởng ban - TT

 

2

Nguyễn Thị Ly

Tổ trưởng tổ TN

Giám khảo

 

3

Phạm Thị Hoa

Tổ phó tổ KHXTN

Giám khảo

 

4

Ngô Thị Vân

Giáo viên

Giám khảo

 

5

Phạm Thế Dũng

Giáo viên

Giám khảo

 

- Giám khảo dự, đánh giá giờ dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo; Số lượng đảm bảo ít nhất có 3 giám khảo dự 1 giờ; giám khảo gửi Phiếu dự giờ cho Tổ trưởng, niêm phong Phiếu dự giờ ngay sau khi kết thúc giờ dạy của GV (hình thức bỏ phiếu kín), chỉ mở niêm phong Phiếu dự giờ trước sự chứng kiến của Tổ giám khảo khi đã hoàn thành xong phần thi giảng tại Hội thi.

- Cách tính điểm trong các Phiếu dự giờ: tính điểm giờ dạy là trung bình cộng các Phiếu dự giờ của giám khảo.

III. Quy định về đánh giá kết quả và xếp loại

1. Đánh giá các nội dung thi

a) Giáo án môn, tiết dạy tham gia Hội thi. Đây là điểm điều kiện để GV tham giáo án môn dạy, tiết dạy. Xếp loại Khá trở lên.

b) Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu Phiếu đánh giá giờ dạy học, thang điểm 20.

Điểm đánh giá và xếp loại chung của giáo viên dự thi là điểm Bài thi giảng theo thang điểm 20, không nhân hệ số.

2. Đánh giá kết quả và xếp thứ trong Hội thi

3.1) Giáo viên được nhà trường xét công nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đủ các yêu cầu sau:

a) Giáo án môn, tiết dạy tham gia Hội thi. Đây là điểm điều kiện để GV tham giáo án môn dạy, tiết dạy. Xếp loại Khá trở lên.

b) Bài thi giảng đạt loại Giỏi.

3.2) Xếp thứ giáo viên dự Hội thi: Do các Tổ Giám khảo thực hiện

- Kết quả thi của giáo viên xếp thứ tự theo nhóm môn và từng môn như sau:

* Các môn KHXH xếp chung: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân - Âm nhạc - Mỹ thuật

* Các môn KHTN xếp chung:  Toán - Vật lí - Tin học - Công nghệ - Hóa học - Sinh học - Thể dục

* Môn Tiếng Anh xếp theo thứ tự môn.

- Với giáo viên: căn cứ vào điểm bài thi giảng, xếp thứ tự từ cao đến thấp; nếu số điểm bằng nhau thì xếp đồng thứ tự theo nhóm môn và từng môn như trên.

- Sau khi hoàn thành Hội thi, các Tổ Giám khảo gửi Kết quả Hội thi về Ban giám hiệu (đ/c Hiệu trưởng): Danh sách giáo viên tham gia Hội thi (xếp theo thứ tự)

- Lưu ý: Việc xếp thứ GV dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, có sức thuyết phục.

3. Sử dụng kết quả Hội thi

1. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của từng giáo viên, từng tổ chuyên môn cuối học kỳ, cuối năm học.

2. Căn cứ vào kết quả Hội thi và đề nghị của Hội đồng thi đua nhà trường, Hiệu trưởng công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường cho GV tham gia Hội thi. Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng cho các Giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020 của nhà trường.

3. Qua kết quả Hội thi, mỗi giáo viên tự nhận thấy những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của bản thân trong chuyên môn. Từ đó, có hướng phấn đấu phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng dạy - học bộ môn mình phụ trách nói riêng và chất lượng dạy - học của nhà trường nói chung, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những hoạt động chuyên môn rất quan trọng, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên, nghiêm túc triển khai thực theo kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đồng chí cán bộ, giáo viên phản ánh kịp thời về nhà trường để có hướng giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (Để báo cáo);

- Tổ chuyên môn, Giáo viên (Để thực hiện),

- Lưu VP.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Huế

 

http://Xem tại đây

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 140
Năm 2022 : 5.707